beta

Regulamin korzystania z portalu SlubneiWeselne.com.pl

Użytkownik:  każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu

Firma: osoba prawna, jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu

1. Ogólnopolski portal www.slubneiweselne.com.pl (dalej nazywany portalem) jest prowadzony  przez firmę Find@Way, z siedzibą w Warszawie przy ul Powstańców Śląskich 106 D, 75, 01-499 Warszawa

2. Każda osoba korzystająca z portalu, przyjmuje i akceptuje warunki korzystania z portalu, określone w niniejszym Regulaminie.

3. Korzystanie przez Użytkowników z portalu slubneiweselne.com.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, korzystania z własnej strony ślubnej oraz dodawania informacji o Firmie jest bezpłatne.

4. Dodawanie do katalogu slubneiweselne.com.pl odbywa się za pomocą formularza na stronie. Wpis musi być zaakceptowany przez administratora katalogu. Po akceptacji wpisu zostaje uruchomione indywidualne konto, na które użytkownik może się zalogować w celu aktualizacji swojego wpisu.

5. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

6. Użytkownik podczas dodawania wpisów powinien pilnować czystości języka, jakiego używa.

7. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.

8. Dodając wpis Firma gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do informacji lub prawa do jej wykorzystywania i akceptuje ofertę reklamową. Dotyczy to także zdjęć, plików multimedialnych.

9. Materiały umieszczane w Serwisie nie mogą być sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, a także nie mogą naruszać praw i dóbr osobistych osób trzecich.

10. W uzasadnionych przypadkach portal zastrzega sobie możliwość usunięcia zarejestrowanego Użytkownika z Serwisu.

11. Wszystkie opinie umieszczane jako informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Portal nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wystawiane opinie powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych mających na celu zniesławienie Firmy. Portal zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii bez konieczności poinformowania o tym Użytkownika.

12. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Portalu. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.

13. Wpis w katalogu może być dodany wyłącznie przez firmy i osoby prowadzące czynną działalność związaną z organizacją ślubów, wesel lub innych mieszczących się w jednej z kategorii katalogu.

14. Portal nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do portalu, wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

15 Korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika

16. Portal nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, w tym odpowiedzialności prawnej, za:

  • treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników i Partnerów,
  • umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług oferowanych przez Firmy lub umieszczonych przez Użytkowników, w szczególności za: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, opinii na ich temat,
  • jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu,
  • wady fizyczne i prawne produktów oraz należytą jakość towarów i usług oferowanych przez Partnerów,
  • za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań
  • za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem
  • za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu,
  • błędy, pomyłki, przeoczenia jakie mogą pojawić się w informacjach publikowanych na łamach Serwisu.

Pobierz najnowsze e-booki!

| Zobacz także: Tanie biura rachunkowe znajdziesz na www.KsiegoweiRachunkowe.pl | Sprawdź najlepsze oferty na randki matrymonialne na www.StrefaRandki.pl i umawiaj się na spotkania z innymi singlami | Agencja interaktywna Word&Mind